Chính sách thanh toán

  • Thanh toán bằng tiền mặt: Ghi địa chỉ văn phòng
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT HOÀNG GIA – Số tài khoản: 32846666 – ACB chi nhánh Đông Đô
  • Mẫu nội dung chuyển khoản: Ghi số hóa đơn

Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12h giờ làm việc chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng.