Phim cách nhiệt Vego PNC50

Liên hệ

Thông số kỹ thuật Vego – PNC50:

  • Truyền sáng (VLT%) 50%
  • Phản xạ (VLR%) 10%
  • Ngăn cực tím (UV%) 99%
  • Cách nhiệt (IR%) 93%
  • Xuất xứ: Made in Malaysia

Đọc tiếp